1 Bình luận vì iLoopIt

  1. Từ Zen và Internet on Tháng Một 28, 2020: (Trả lời)

    Thật vô ích vì bạn có thể làm những gì bạn muốn để chỉnh sửa ảnh gif (khó hơn là làm điều đó trong máy tính của bạn ngoại tuyến) và sau đó ảnh gif không phải là của bạn; bạn làm việc cho iloopit và bạn không có gì ngoài một liên kết mà bạn không thể sử dụng nó khi bạn muốn và theo cách bạn muốn.

    Chừng nào chúng ta không có cách nào để tải ảnh gif từ iloopit, thì tốt hơn là bỏ qua tất cả những loại công ty gớm ghiếc như facebook đang tạo ra một thiên đường chia sẻ internet.

Để lại một bình luận về iLoopIt:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

vi