Để lại một bình luận về Thực thể:

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

vi